Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Maatschappelijke Ontwikkeling

Zorg, preventie, welzijn en sport kennen een grote samenhang. Het zijn voor D66 belangrijke thema’s. Solidariteit en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De overheid is steeds minder een vanzelfsprekend vangnet en zal steeds meer bezuinigen op onder andere zorg- en welzijnsvoorzieningen. Dus zelf dingen regelen, met de mensen om je heen, zal in de toekomst meer moeten gebeuren.

Jongeren die in het onderwijs of anderszins dreigen uit te vallen, moeten actief worden begeleid

Standpunten