Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Maatschappelijke Ontwikkeling

Zorg, preventie, welzijn en sport kennen een grote samenhang. Het zijn voor D66 belangrijke thema’s.
Solidariteit en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De overheid is steeds minder een vanzelfsprekend vangnet en zal steeds meer bezuinigen op onder andere zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Dus zelf dingen regelen, met de mensen om je heen, zal in de toekomst meer moeten gebeuren.

Hieronder vind je de onderwerpen die nu spelen binnen dit domein

- De duur van schuldhulptrajecten inkorten van drie jaar naar anderhalf jaar. Je kunt daarmee mensen sneller helpen en maatschappelijke kosten te besparen.

- Er zal moeten worden gewerkt aan een grotere deelname van het rijk inzake de Jeugdzorg plus omdat de gemeenten dit financieel niet rond krijgen

- Sociale wijkteams zijn belangrijke instrumenten om een vroegtijdige en ook laagdrempelige signalering en aanpak van sociaal maatschappelijke problemen uit te voeren.

- Inzake onderwijs zou moeten worden gekeken hoe naast de huisvesting ook op andere gebieden ondersteuning gegeven zou kunnen worden aan het onderwijs.

- Bij het seniorenbeleid zal moeten worden gezocht naar meer ondersteuning voor "ontletterde"senioren tgv de toename van de leeftijd.

- Sport is bij D66 altijd een prioriteit geweest en zal, nu zeker, vragen om ook gemeentelijke inspanningen ter stimulering van van het sporten voor echt iedereen.

Jongeren die in het onderwijs of anderszins dreigen uit te vallen, moeten actief worden begeleid

Standpunten