Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur en Middelen

Het op orde houden van het ‘huishoudboekje’ heeft voor D66 de hoogste prioriteit. Dit impliceert dat er op een verantwoorde wijze met de gemeentelijke financiën moet worden omgegaan. D66 zal daarom haar kritische houding omtrent de besteding van het gemeentebudget ook in de komende periode voortzetten. Kritisch houdt voor D66 in dat bij het doorvoeren van bezuinigingen de inwoners - en zeker de minst draagkrachtigen - zoveel mogelijk worden ontzien. .

Om het democratisch proces optimaal te laten functioneren is een transparante overheid nodig