Steun ons en help Nederland vooruit

Stad, wijken en dorp

Stadsvernieuwing en leefbaarheid
»D66 is al decennia de drijvende kracht bij de stadsvernieuwing.
»D66 heeft veel bereikt in de ontwikkeling en vernieuwing van de stad.
De resultaten zijn nu zichtbaar, maar het is nooit af. Stadsverbetering in alle wijken, meer groen, meer speelgelegenheid en uitbreiding van het fietspadennet.

Julianadorp
»Hoogste prioriteit voor het opknappen van het Loopuytpark.
»Karakter Julianadorp versterken met park, evenemententerrein en sportfaciliteiten (zo mogelijk sportaccommodatie voor JVC).
»Steviger ondersteuning van Stichting Strandexploitatie Noordkop.

Huisduinen
»Behoud kwaliteit van het dorp Huisduinen met natuur, cultuur en sfeer staat voorop.
»Ontwikkeling van appartementen aan de kustlijn past daar niet bij.
»Huisduinen wordt verkeersluwer gemaakt en parkeren wordt binnen het dorp opgelost.

Stadshart
»Het stadshart van Den Helder begint opnieuw te leven. Het Stationsplein, de Beatrixstraat met het prijswinnende bibliotheekgebouw School 7, het doorkijkje naar Willemsoord met de nieuwe schouwburg ‘De Kampanje’… Tijd om door te pakken – met vereende krachten.

Geheel Den Helder
»Den Helder als duurzame stad kiest voor vergroening en klimaatadaptatie.
»Nieuwbouw voegt kwaliteit toe en biedt maatwerk voor jongeren en ouderen.
»Bijdragen aan het behoud van historische panden.
»Minder regels voor mantelzorgwoningen en alternatieve woonvormen.

Verkeer
»Den Helder moet veiliger. Er moet een integraal verkeersplan worden opgesteld met aandacht voor voetgangers en fietsers. Fietsverkeer binnen de stadsgrenzen krijgt voorrang op gemotoriseerd verkeer.
»Parkeerzones invoeren rondom TESO en Willemsoord.
»Toewerken naar op termijn realiseren van de Noordoost-variant voor de TESO (verkeer TESO uit de stad!).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018