Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

Duurzaamheid betekent dat we op zo’n manier met elkaar leven, werken, wonen, re- creëren en geld verdienen dat de aantasting van lucht, bodem, ruimte en het klimaat van onze planeet tot een minimum beperken, nu en vooral ook voor toekomstige generaties. Dit betekent een overgang van fossiele energie naar hernieuwbare ener- giebronnen en van verspillend gebruik naar zuinig gebruik en hergebruik van energie en materialen.

 

Deze energietransitie is een uitdaging, en biedt ook kansen voor economische ontwikkeling. Offshore windenergie vormt voor Nederland een groot deel van de op- lossing. En dat biedt juist Den Helder economische kansen. Den Helder kan als geen andere gemeente verduurzamen met de twee duurzame bronnen: zon en wind.

 

» De zonneweide bij Kooypunt wordt aangevuld met zoncapaciteit bij de haven.

» Alle gemeentelijke daken worden benut voor het opwekken van energie.

» Den Helder zet in op het onderhoud aan windturbines en waterstoffabrieken op zee.

» Gastransportleidingen naar Den Helder moeten worden benut voor transport van met windenergie geproduceerd waterstof.

» Ontwikkelen van een warmtetransitieplan voor Den Helder omdat aardgas steeds minder kan worden ingezet voor verwarming en op tijd geanticipeerd moet worden.

» Den Helder wordt vanzelfsprekend Fairtrade-gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018