Steun ons en help Nederland vooruit

1. Bestuur

Het afdelingsbestuur van D66 Den Helder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. De leden van het afdelingsbestuur zijn vrijwilligers.  De hoofdtaak van het bestuur is het zorgen voor een goede organisatie van de afdeling en het opzetten van politiek debat. Zij organiseert daartoe afdelingsvergaderingen en draagt zorg voor de voordracht van gemeenteraadsleden, wethouders en commissie leden aan de leden van D66 den Helder.

Het bestuur houdt o.a. contact met de landelijke D66 organisatie.

Het bestuur is door de leden gekozen.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Jan Dop
Secretaris: Eljo Vos
Penningmeester : Hans Verhoef
lid: Erik Heijmans

Jan Dop

Jan Dop

Afdelingsvoorzitter

Erik Heijmans

Erik Heijmans

Raadscommissielid Maatschappelijke Ontwikkeling / Bestuurslid

Eljo Vos

Eljo Vos

Secretaris

Hans Verhoef

Hans Verhoef

Raadscommissielid Stadsontwikkeling en –beheer / Penningmeester