Steun ons en help Nederland vooruit

1. Bestuur

Het afdelingsbestuur van D66 Den Helder is verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. De leden van het afdelingsbestuur zijn vrijwilligers.  De hoofdtaak van het bestuur is het zorgen voor een goede organisatie van de afdeling en het opzetten van politiek debat. Het bestuur is door de leden gekozen.

Het bestuur bestaat uit:

voorzitter: Remko Ybema
secretaris: Eljo Vos
Penningmeester : Hans Verhoef
lid: Jan Dop
lid: Erik Heijmans

Jan Dop

Bestuurslid

Erik Heijmans

Bestuurslid

Remko Ybema

Afdelingsvoorzitter

Hans Verhoef

Penningmeester

Eljo Vos

Eljo Vos

Secretaris