Steun ons en help Nederland vooruit

2. Fractie

De raadsfractie bepaalt, de standpunten van D66 Den Helder in de dagelijkse politiek. Daarvoor is zij continu in dialoog met burgers, maatschappelijke organisaties en onze leden (steunfracties). Zo krijgt de fractie voeding en kan zij zich optimaal inzetten voor de zaken die voor D66 Den Helder belangrijk zijn.

Frans Klut

Frans Klut

Raadslid

Henk Mosk

Henk Mosk

Fractievoorzitter / Commissielid BM