Steun ons en help Nederland vooruit

2. Fractie

De raadsfractie bepaalt, de standpunten van D66 Den Helder in de dagelijkse politiek. Daarvoor is zij continu in dialoog met burgers, maatschappelijke organisaties en onze leden (steunfracties). Zo krijgt de fractie voeding en kan zij zich optimaal inzetten voor de zaken die voor D66 Den Helder belangrijk zijn.

De gemeenteraad (en dus ook de raadsfractie van D66) stelt kaders en controleert college (burgemeester en wethouders samen).

Het stellen van kaders houdt in dat de gemeenteraad op hoofdlijnen bepaalt wat er nodig is in een gemeente; bijvoorbeeld aan huishoudhulp voor ouderen, parkeergarages of bijvoorbeeld aan sportvoorzieningen. Het college gaat hier vervolgens mee aan de slag,.
De raad ziet er op toe of het college alle plannen die zij hebben aangenomen wel uitvoert en of deze naar behoren en binnen budget worden volbracht.

Frans Klut

Frans Klut

Raadslid / Raadscommissielid Maatschappelijke ontwikkeling

Henk Mosk

Henk Mosk

Fractievoorzitter / Raadscommissielid Bestuur en Middelen