Steun ons en help Nederland vooruit

3. Commissieleden

De gemeenteraad heeft diverse raadscommissies.

Voordat onderwerpen in een raadsvergadering worden behandeld, worden ze eerst in een commissievergadering besproken. De vergaderingen van de commissies worden gehouden in het stadhuis en zijn openbaar.

Het doel van de commissies is het verzamelen van alle relevante (technische) informatie over een concept raadsvoorstel/-besluit. De commissie adviseert de raad.

De commissies vergaderen in principe een week vóór de gemeenteraadsvergadering in het stadhuis aan de Kerkgracht 1, 1782 GJ Den Helder. Bij de commissievergaderingen kunnen inwoners aanwezig zijn. Inwoners kunnen ook bij de commissievergaderingen inspreken.

 

Hans Verhoef

Hans Verhoef

Commissielid SOB

Frans Klut

Frans Klut

Raadslid

Henk Mosk

Henk Mosk

Fractievoorzitter / Commissielid BM

Gré de Vries

Gré de Vries

Commissielid Maatschappelijke Ontwikkeling en Fractie assistent