Steun ons en help Nederland vooruit

3. Commissieleden

De gemeenteraad heeft diverse raadscommissies.

Voordat onderwerpen in een raadsvergadering worden behandeld, worden ze eerst in een commissievergadering besproken. De vergaderingen van de commissies worden gehouden in het stadhuis en zijn openbaar.

Het doel van de commissies is het verzamelen van alle relevante (technische) informatie over een concept raadsvoorstel/-besluit. De raadscommissieleden adviseren de raad. Na beraad hierover komen zij tot een advies aan de raad.

De commissies vergaderen in principe een week vóór de gemeenteraadsvergadering in het stadhuis aan de Kerkgracht 1, 1782 GJ Den Helder. Bij de commissievergaderingen kunnen inwoners aanwezig zijn. Inwoners kunnen ook bij de commissievergaderingen inspreken.

Raadscommissies

De gemeente Den Helder kent een drietal raadscommissies. D66 is er per commissie met twee personen vertegenwoordigd.

Deze commissies zijn ‘Maatschappelijke ontwikkeling‘, ‘Bestuur en middelen‘ en ‘Stadsontwikkeling en beheer

Benieuwd wat er precies besproken wordt tijdens deze raadscommissies? Kijk dan op de website van de Gemeente Den Helder.

Erik Heijmans

Erik Heijmans

Raadscommissielid Maatschappelijke Ontwikkeling / Bestuurslid

Stephan Wegman

Stephan Wegman

Raadscommissielid Bestuur en Middelen

Hans Verhoef

Hans Verhoef

Raadscommissielid Stadsontwikkeling en –beheer / Penningmeester

Frans Klut

Frans Klut

Raadslid / Raadscommissielid Maatschappelijke ontwikkeling

Henk Mosk

Henk Mosk

Fractievoorzitter / Raadscommissielid Bestuur en Middelen

Gré de Vries

Gré de Vries

Raadscommissielid Stadsontwikkeling en –beheer / Fractie assistent