Steun ons en help Nederland vooruit

1. Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling in al haar facetten. De rol van het bestuur is vooral organisatorisch en niet politiek van aard.

2. Fractie

De raadsfractie bepaalt, de standpunten van D66 Den Helder in de dagelijkse politiek. De fractie van D66 Den Helder bestaat uit twee gemeenteraadsleden.

3. Commissieleden

De gemeenteraad heeft diverse raadscommissies. Voordat onderwerpen in een raadsvergadering worden behandeld, worden ze eerst in een commissievergadering besproken
De commissieleden bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor.