Steun ons en help Nederland vooruit

1. Bestuur

Dit zijn de mensen die het bestuur van de afdeling D66 Den Helder vormen

2. Fractie

De raadsfractie bepaalt, de standpunten van D66 Den Helder in de dagelijkse politiek

3. Commissieleden

De gemeenteraad heeft diverse raadscommissies. Voordat onderwerpen in een raadsvergadering worden behandeld, worden ze eerst in een commissievergadering besproken. De vergaderingen van de commissies worden gehouden in het stadhuis en zijn openbaar. Het doel van de commissies is het verzamelen van alle relevante (technische) informatie over een concept raadsvoorstel/-besluit.…