Steun ons en help Nederland vooruit

Hans Verhoef

Raadscommissielid Stadsontwikkeling en –beheer / Penningmeester

62 jaar

Den Helder

Den Helder zie je vooruit gaan en D66 speelt hier zeker een grote rol in! Maar we doen het niet alleen, we werken samen aan en voor onze stad! We zijn er echter nog niet en daarom wil ik me ook deze periode inzetten om onze prachtige stad verder vooruit te helpen. Een veel gehoorde kreet is “stenen stapelen”. Wie echter niet doorheeft dat achter die stenen mensen schuilgaan, mist misschien wel het belangrijkste voor de stad, het gaat om de mensen. Er is heel veel geïnvesteerd in nieuwbouw in scholen, voorzieningen voor senioren en wat te denken van het zwembad, de bibliotheek en schouwburg. Den Helder is de place to be !

Slim en Duurzaam

Naast het sociale domein zal de komende periode samenwerken in de regio van groot belang zijn. Denk hierbij aan de RES, de Regionale Energie Strategie waar wij met z’n allen aan moeten werken.
Ook zien we dat in een Duurzaam Den Helder veel geïnvesteerd wordt! Denk dan niet alleen aan investeringen in duurzame energietechnieken maar ook aan bijvoorbeeld de prachtige natuurrand rond De Schooten en de Kanoroute! Kan het meer? Moet het meer? Ja, en daar blijven we aan werken

 

Hans Verhoef is naast raadscommissielid ook penningmeester van de afdeling en fractie van D66 Den Helder

Wilt u contact komen stuur s.v.p. e-mail naar HansVerhoef.D66DenHelder@gmail.com

Commissie stadsbeheer en ontwikkeling

Meer van Hans Verhoef