Steun ons en help Nederland vooruit

Den Helder zie je vooruit gaan en D66 speelt hier zeker een grote rol in! Maar we doen het niet alleen we werken samen aan en voor onze stad! We zijn er echter nog niet en daarom wil ik me ook de komende periode inzetten om onze prachtige stad verder vooruit te helpen. Een veel gehoorde kreet is “stenen stapelen”. Wie echter niet doorheeft dat achter die stenen mensen schuilgaan, mist misschien wel het belangrijkste voor de stad et gaat om de mensen. Er is heel veel geïnvesteerd in nieuwbouw in scholen, voorzieningen voor senioren en bijvoorbeeld een nieuw zwembad. Het gaat wel om de scholieren, ouderen, recreanten en juist het gaat om mensen die hier gebruik van maken.
Naast het sociale domein zal de komende periode samenwerken in de regio van groot belang zijn en als lid van de raadswerkgroep “Slim Samenwerken” (Texel, Hollands Kroon, Texel en Den Helder) wil ik ook hier mijn steentje aan bijdragen.
Ook zien we dat in een Duurzaam Den Helder veel geïnvesteerd wordt! Denk dan niet alleen aan investeringen in duurzame energietechnieken maar ook aan bijvoorbeeld de prachtige natuurrand rond De Schooten en de Kanoroute! Kan het meer? Moet het meer? Ja, en daar gaan we ook de komende periode voor!

 

Wilt u contact komen stuur s.v.p. e-mail naar HansVerhoef.D66DenHelder@gmail.com

Commissie stadsbeheer en ontwikkeling

Meer van Hans Verhoef