Steun ons en help Nederland vooruit

Gré de Vries

Raadscommissielid Stadsontwikkeling en –beheer / Fractie assistent

75 jaar

Den Helder

De afgelopen vier jaar hebben mij steeds meer doen inzien hoe belangrijk het is om alle gemeentelijke verantwoordelijkheden op realistische wijze vorm te geven. Het heeft mij ook doen inzien dat het onmogelijk is om het iedereen naar zijn of haar zin te maken.

De komende vier jaar zal het, zeker met het oog op alle ingrijpende veranderingen in het sociale domein en de aangekondigde bezuinigingen, niet makkelijker worden. Toch ga ik ervoor om mij de komende vier jaar weer inzetten voor D66.

 

Commissielid maatschappelijke ontwikkeling

Meer van Gré de Vries