Steun ons en help Nederland vooruit

Lolke Kuipers

Wethouder

60 jaar

Sneek

Het kan als er een wil is:
De zo noodzakelijke extra inzet op stadsontwikkeling en versterken van de sociale cohesie in Den Helder gerealiseerd te krijgen.
Ik sta voor een gemeentebestuur dat luistert en waarnaar geluisterd wordt.
Een bestuur dat burgers ruimte geeft en inspireert om van Den Helder de stad te maken waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Wethouder:

– 3e loco-burgemeester
– stadshart en Willemsoord
– erfgoed
– grondexploitaties
– detailhandel
– vastgoed
– wijkwethouder Nieuw Den Helder
– Vervangt portefeuillehouder Ruimte, Wonen, Wijken

Meer van Lolke Kuipers