Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 februari 2013

De valentijnstaart 2013 gaat naar …..

De Weekendschool kent vele bewonderaars. Eigenlijk houdt iedereen van de school die kinderen extra bagage meegeeft. Vrijwillige leerkrachten leggen er hun ziel en zaligheid in. Niet gek dat Valentijn die enthousiastelingen op taart trakteerde. D66 Den Helder zat achter de Valentijnsactie. Deze partij deelt, net als de VVD, jaarlijks Valentijn-zonnetjes uit aan mensen en verenigingen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 januari 2013

Eindrapportage grondwater monitor 2012

Door de reacties op de Grondwatermonitor krijgen wij inzicht in de omvang van de problematiek zoals die door de inwoners wordt ervaren. Dit als aanvulling op de al zeer intensieve monitoring die plaats vindt via de, in de gemeente geplaatste peil punten. Daar waar nodig kunnen de uitkomsten gebruikt worden voor het bijsturen van het…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 december 2012

Positief besluit nieuwe stadhuis

Tussenrapportage van de D66 Grondwatermonitor Gedurende de natte maanden november en december draait de grondwatermonitor weer op volle toeren. Omdat we nu een maand draaien is het goed om even een tussenrapportage te geven zodat men kan zien wat de stand van zaken is. In onze stad zijn een aantal ”wet spots” aan te…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 juni 2012 dinsdag 6 maart 2012

Referendumverordening op 12 maart in de commissie bestuur en middelen

Een initiatiefvoorstel tot vaststellen van een referendumverordening van mevrouw C.J. Dol-Cremers van GroenLinks. Is op 19 december 2011 al in de raad besproken. GroenLinks heeft bij die gelegenheid het voorstel teruggenomen om dit verder aan te scherpen. Hierover heeft Groenlinks gesprekken gevoerd met de fracties van Trots en D66.   Op basis van de input…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 februari 2012

Valentijnsactie 2012 D66 Den Helder bij dierentehuis het Schuthok

Dierentehuis 't Schuthok is zowel een asiel als pension voor honden en katten (en konijnen). In het asiel worden zwerf- en afstandsdieren opgevangen. In het pension betreft het de opvang tijdens vakantie van de eigenaar. Maar ook andere vormen van tijdelijke opvang komen voor, zoals bijvoorbeeld bij ziekte van de eigenaar. Dierentehuis 't…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 januari 2012

Fusie MCA Gemini update dossier

Reeds in 2007 waarschuwde de fractie van D66 voor de gevolgen van de bestuurlijke fusie van MCA en Gemini gebaseerd op geluiden uit de medische staf van het Gemini. Ook later hebben wij regelmatig aangegeven dat wij zorgen hadden over de ontwikkelingen in de toekomst voor de ziekenhuiszorg in Den Helder, dit vanwege de…

Bekijk nieuwsbericht

levensloopbestendig wonen

D66 denkt in de toekomst.   De vergrijzing van Nederland is al geruime tijd ingezet en dwingt ons te denken in toekomstperspectieven voor zowel jongeren als ouderen. Veel mensen die in koophuizen wonen worden geconfronteerd met de vraag of zij ook in de toekomst nog wel in hun huis kunnen…

Bekijk nieuwsbericht
1 5 6 7