Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 februari 2014
Hoe zit dat nu met het stadhuis ?

Hoe zit dat nu met het stadhuis ?

Hoe zit dat nu met het stadhuis. In de raadperiode 2006-2010 is door een coalitie, waar ook de PvdA deel uitmaakten met als een PvdA wethouder als portefeuille verantwoordelijken voor stedelijke vernieuwing, het besluit genomen om het nieuw te bouwen stadhuis op de stationslocatie te realiseren met sloop van het postkantoor. Ook is besloten…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 15 december 2013 vrijdag 29 november 2013 dinsdag 19 november 2013
Positief besluit nieuwe stadhuis

Positief besluit nieuwe stadhuis

Het stadhuisdossier loopt al ruim 8 jaar in deze vorm. Vaststellingen zijn geweest van locatie, sloop en nieuwbouw, financieringsvormen zijn langsgekomen en weer afgewezen. Na Inspraakprocedures en variantenstudies is dan eindelijk "de kogel door de kerk". De uitkomst van de burgerparticipatie laat geen andere interpretatie toe als volledige nieuwbouw 85% van de stemmers voor variant 1.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 11 november 2013

Dossier Gemini 2013

In het begin van juni 2007 kregen wij uit verschillende bronnen melding van een op handen zijnde bestuurlijke fusie tussen het Gemini ziekenhuis in Den Helder en het Medisch Centrum Alkmaar. Onze fractie heeft daar in de raad aandacht voor gevraagd en het college zou dit bij de directie van het Gemini aankaarten. Eerder…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 4 november 2013

Positief besluit nieuwe stadhuis

Beste Jongere van Den Helder/Julianadorp, Vind jij het belangrijk dat: - er voldoende sport- en uitgaansmogelijkheden zijn? - jij je veilig voelt in de stad? - jij op alle niveaus kunt studeren? - jij kunt kiezen waar je gaat wonen? - er genoeg banen zijn? - we zorgen voor mensen die dat niet meer…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 27 juni 2013

Motie vreemd tav verkeerssituatie Riepel

D66 zal maandag 1 juli 2013 een motie vreemd indienen ten aan zien van de verkeerssituatie die is ontstaan op de schoolweg bij het winkelcentrum de Riepel Met het plaatsen van snelheid remmende maatregelen op de kruising Loopuytpark/Schoolweg door middel van zgn. schanskorven is een onwenselijke en gevaarlijke situatie ontstaan. Door de lengte…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 10 juni 2013 woensdag 5 juni 2013

Watertappunten Den Helder

Idee voor watertappunten wordt niet verder uitgewerkt. Gedurende de maand mei werd er een participatieronde gehouden teneinde te kijken of er draagvlak was voor het verder uitbreiden van het aantal watertappunten in onze stad. Omdat het contract een verplichting voor minimaal 10 jaar betekende dat er een besluit zou moeten worden genomen voor een…

Bekijk nieuwsbericht

Algemene beschouwing kadernota 2014-2017

" Na een hectisch politieke periode ligt er, wat D66 betreft, een toekomst vaste kadernota voor ons, een kadernota waarin de invloed van de verhoudingen in de raad goed zichtbaar is.  D66 kan zich ook goed vinden in de ondertitel “ Koersvast Vooruit”. Wij vertalen dit in consolidatie en voortzetting van het beleid dat wordt…

Bekijk nieuwsbericht