Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 maart 2021

Schriftelijke vragen over (het uitblijven van) de verbouwing van het Oude Postkantoor

oude postkantoor
D66 Den Helder zou graag willen dat de verbouwing van het Oude Postkantoor door gaat. Wij vinden het namelijk jammer dat de inwoners van Den Helder al zo lang tegen een dicht getimmerd gebouw aan kijken.
Daar stelde Henk Mosk stelde deze week schriftelijke vragen aan de gemeenteraad over (het uitblijven van) de verbouwing van het Oude Postkantoor.

Commissie- en Raadvergaderingen 2017

Na de commissie- en raadsvergaderingen van september 2017, werd door een ruime meerderheid van de raad besloten dat het uiterlijk van het Postkantoor niet mag worden aangepast.  Hierbij waren ook raadsleden die nu in het college zitten en partijen die nu deel uitmaken van de coalitie aanwezig.
Ook Huidig wethouder Remco Duijnker, verantwoordelijk voor de vergunningen was daar onderdeel van. Hij liet toen als raadslid in niet mis te verstane woorden merken dat aanpassing van het uiterlijk van dit voor de wederopbouwperiode van Den Helder kenmerkende pand niet aan de orde kon zijn. Het pand mocht aan de buitenzijde niet worden aangepast.
Het amendement dat tijdens de raadsvergadering van september 2017 dit verbod op aanpassing van het uiterlijk regelde, werd destijds uitgesproken door huidig wethouder Michiel Wouters. O.a. Wouters, Duijnker en Biersteker eisten dat er zelfs geen sponning in een raam zou mogen worden gewijzigd, gezien het historisch karakter van het pand.

Vragen over de verbouwing en het uitblijven er van

Onze D66 fractievoorzitter wil hierover graag wat vragen voorleggen aan het college. “Zijn zij van mening is dat de voorgenomen verbouw in overeenstemming is met de uitspraak van de gemeenteraad, gedaan september 2017?”.  Deze uitspraak hield in dat het uiterlijk van het Postkantoor niet mag worden aangepast / aangetast.
Ook zou hij graag van het college willen weten of ze kunnen voldoen aan die opdracht van de raad. En of ze dit kunnen aantonen middels bouwtekeningen, artist-impressions etc.
Heeft de bouwvertraging te maken met het – nog – niet kunnen voldoen aan de uitspraak van de gemeenteraad in september 2017?
Henk en de rest van D66 Den Helder kijken uit naar de antwoorden van de gemeenteraad.