Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 januari 2021

Grond- en hemelwatermonitor 2020 gereed

Grond- en hemelwatermonitor 2020

De grond- en Hemelwatermonitor 2020 is gereed. De monitor die door ons gemeenteraadslid Frans Klut al jaren wordt uitgevoerd is geactualiseerd.

Ons raadslid Frans Klut is zeer begaan met de inwoners van de gemeente die wateroverlast ervaren. Daarom hebben wij van D66 gedurende de maanden november en december 2020 de Grondwatermonitor weer opgestart.

 

Het doel hiervan was om te weten te komen wat de werkelijke omvang van de grond- en hemelwaterproblematiek in Den Helder is.
Ook wilden we zo peilen hoe ver de aanpak van dit probleem is en of de inwoners van Den Helder dit ook zo ervaren.

Hieronder  kun je de uitkomst van dit onderzoek vinden in het rapport “Grond- en hemelwatermonitor”.

 

 

Eindrapportage D66 Grond- en Hemelwater Monitor 2020_1

1 Beheerplan riolering 2018-2022 gemeente Den Helder

2 Notitie zorgplichten hemelwater en grondwater

3 Waterwet 1 juli 2016