Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 juli 2020

D66 Den Helder is een beetje klaar met vragen PVV over statushouders

Helderse Courant 16 juli 2020

D66 vraagt zich af waarom PVV zo blijft hameren op statushouders en de vermeende verdringing van woningzoekenden op de huurwoningmarkt.

De fractie van Vincent van den Born heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. De vragen hebben betrekking op de achterstand die Den Helder over de eerste helft van dit jaar moet inlopen wat de huisvesting van statushouders betreft. Die achterstand (39 statushouders) heeft volgens wethouder Tjitske Biersteker alles te maken met de coronacrisis en is Den Helder niet te verwijten. De provincie heeft Den Helder er op voorbereid dat er in de tweede helft van dit jaar meer statushouders een huis nodig hebben in de marinestad. Volgens PVV zal dat voor nog meer verdringing zorgen.

Klaar

Henk Mosk, fractievoorzitter van D66 is er eigenlijk een beetje klaar mee: ,,In de raadsvergadering van 24 februari jongstleden is door diverse fracties (oppositie en coalitie) aangegeven dat ’het verhaal’ over statushouders en het recht op een woning nu toch wel klaar is.’’

Recht

De fractievoorzitter wijst er op dat iedere fractie het recht heeft van alles te vragen aan het college. ,,Het is een recht, plicht, taak van de raad. Ook wij doen het regelmatig, maar vragen stellen over zaken die in 2018 en 2019 al zijn beantwoord en ook op 2 april jongstleden, schieten ruim het doel voorbij. Het was zelfs zo dat de vragen die op 2 april zijn beantwoord, gesteld waren op 10 februari. Op 24 februari is een motie ingediend met vrijwel dezelfde inhoud als de schriftelijke vragen van 10 februari, nog voordat deze konden worden beantwoord! En nu weer vragen met exact dezelfde strekking.’’

Syrië

De vragen van de PVV gaan over het huisvesten van een kleine veertig statushouders. Mosk: ,,Dat zijn veelal uit het oorlogsgebied van Syrië gevluchte gezinnen. Dit zijn ongeveer dertien gezinnen. In de tweede helft van dit jaar moet Den Helder er naar verwachting wat meer huisvesten, laat zeggen 17 gezinnen. De reactie van directeur Robbert Waltman van Woningstichting zegt genoeg. Woningstichting knapt voor de huisvesting onder andere het complex aan de Rijnstraat op dat op de nominatie stond voor sloop. Deze woningen komen nu ook voor andere gezinnen beschikbaar.’’

Bijstand

Het steekt de D66’er dat PVV’er Van den Born het werk- en denkniveau van de statushouders erbij haalt en wil weten hoeveel er van hen in de bijstand zitten. Mosk: ,,Vluchtelingen mogen, voordat zij statushouder worden, niets aan echte ontwikkeling en werk doen. Omdat ’rechts Nederland’ bang is dat de kans dan groter is dat ze in Nederland blijven.’’