Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 april 2019

D66 steunt de nieuwe aanpak v.w.b. verbonden partijen

Private partijen die “Den Helder” op afstand heeft gezet (geprivatiseerd) of waarmee Den Helder om andere redenen een zakelijke relatie heeft, waarbij Den Helder 49% of meer van de aandelen heeft, zullen vanaf nu nadrukkelijker worden gevolgd. Dit betreft Port of Den Helder, het Baggerbedrijf, Luchthaven Den Helder, Willemsoord en Zeestad. Het gebeurt mede om de financiĆ«le risico’s voor de gemeente zoveel mogelijk te beperken. De gemeenteraad van Den Helder is i.i.g. van mening dat frequent moet worden gerapporteerd en overleg met die partijen moet plaatsvinden”.

Lees meer over de afspraken Werkafspraken privaatrechtelijke verbonden partijen