Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 25 februari 2018

Transitie van gas naar alternatieven voor koken en verwarmen.

Ingegeven door de rampzalige gevolgen van de gaswinning in Groningen wordt er naarstig naar oplossingen gezocht om de gaswinning in dit gebied op een verantwoorde wijze te stoppen. Het gaat daarbij als eerste om ergere aardbevingen te voorkomen en de veiligheid van de bewoners weer terug te brengen. In de komende jaren zal er daarom worden gewerkt aan de ontgassing van onze samenleving en er is nu een begin gemaakt met de grote bedrijven die een brief hebben ontvangen met daarin de opdracht om direct te beginnen met de transitie van gas naar alternatieven. Dit naast een aantal gemeenten die al hebben besloten om bij nieuwbouw geen gasaansluiting meer te faciliteren.   Dit zou een signaal moeten zijn voor onze gemeente om nu al na te denken over het ontgassen van ons eigen gebied. Daarbij doen zich een aantal vraagstukken voor die niet “overnight” op te lossen zijn.      Het is maar zeer de vraag of ons huidige elektriciteitsnet een dergelijke toename van het gebruik wel aankan. Dus er moet veel meer gebeuren dan alleen de gaskraan dicht.   Verder zal de omschakeling  gepaard gaan met enorme investeringen voor zowel bedrijfsleven als ook particulieren waarbij vooral de financiering voor grote ongerustheid zorgt. Zeker in de particuliere sector kan dit leiden tot grote financiële problemen. Daarbij is het maar zeer de vraag of er, gezien de huidige tekorten, voldoende technisch personeel zijn om een dergelijke massale transitie te realiseren. Enerzijds goed voor de werkgelegenheid maar aan de andere kant betekent dat dat er nu al voldoende technici moeten worden opgeleid om deze werkzaamheden uit te voeren.  Dit alles overziend maakt dit noodzakelijk om hier nu al over na te denken en een gemeentelijk plan te maken voor deze enorme omschakeling. Om eea met spoed op de agenda te krijgen hebben wij vragen gesteld teneinde onze gemeente tijdig te laten inspelen op de komende ontgassing van onze gemeente.

D66 heeft daarom vragen gesteld aan het college teneinde dit onderwerp op de agenda te krijgen.