Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 25 februari 2018

In ons land gaat het economisch goed maar de armoede groeit

In ons land gaat het economisch goed maar de armoede groeit, dus doen wij iets niet goed. Ook het aanpakken van de participatiemogelijkheden voor de ex-WSW medewerkers uit de beschermde werkvormen zijn voor ons een belangrijk speerpunt want ook deze mensen kunnen meer dan men van hen denkt.. Verder is er nog veel efficiëntiewinst te maken met het terugbrengen van de papier- en regeldruk in het sociaal domein. Kortom, er is werk aan de winkel en daar ga ik helemaal voor als dat mij vergund wordt.

Nu de economie zo goed gaat is het des te vreemder dat de armoede nog steeds groeit. D66 wil dat tot staan brengen en omkeren. Voor D66 Den Helder is dat een reden om in ieder geval aan te pakken als het gaat om mensen weer financieel op de rails te krijgen en daarmee te zorgen dat ook echt iedereen weer kan meedoen. Wij hebben al een aanzet gemaakt door de armoedeval en de sociaal maatschappelijke aspecten van de milieumaatregelen op de agenda te zetten. Daarnaast is de nog steeds groeiende schuldenproblematiek, een zorgpunt dat meer aandacht verdient. Toch gaan er ook zaken goed. De eenzaamheid voor alle categorieën wordt al aangepakt maar kan nog wel een tandje meer want het gaat niet alleen om ouderen maar ook veel jongeren gaan hieronder gebukt. Er is dus genoeg werk aan de winkel, en daarom ben ik weer beschikbaar om deze zaken aan te pakken.

Stem daarom op D66 Den Helder.

 

 

Thema

Maatschappelijke Ontwikkeling

Zorg, preventie, welzijn en sport kennen een grote samenhang. Het zijn voor D66 belangrijke thema’s.
Solidariteit en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De overheid is steeds minder een vanzelfsprekend vangnet en zal steeds meer bezuinigen op onder andere zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Dus zelf dingen regelen, met de mensen om je heen, zal in de toekomst meer moeten gebeuren.

Hieronder vind je de onderwerpen die nu spelen binnen dit domein

- De duur van schuldhulptrajecten inkorten van drie jaar naar anderhalf jaar. Je kunt daarmee mensen sneller helpen en maatschappelijke kosten te besparen.

- Er zal moeten worden gewerkt aan een grotere deelname van het rijk inzake de Jeugdzorg plus omdat de gemeenten dit financieel niet rond krijgen

- Sociale wijkteams zijn belangrijke instrumenten om een vroegtijdige en ook laagdrempelige signalering en aanpak van sociaal maatschappelijke problemen uit te voeren.

- Inzake onderwijs zou moeten worden gekeken hoe naast de huisvesting ook op andere gebieden ondersteuning gegeven zou kunnen worden aan het onderwijs.

- Bij het seniorenbeleid zal moeten worden gezocht naar meer ondersteuning voor "ontletterde"senioren tgv de toename van de leeftijd.

- Sport is bij D66 altijd een prioriteit geweest en zal, nu zeker, vragen om ook gemeentelijke inspanningen ter stimulering van van het sporten voor echt iedereen.

Lees meer