Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 april 2017

Energiebesparing voor de minima krijgt nu vorm.

 

Wij waren heel blij om in de krant te lezen dat de energiebesparingsmogelijkheden voor de minima nu vorm hebben gekregen. Hiermee is uitvoering gegeven aan de motie van 11 juli 2016 die, op de VVD fractie na, door alle fractie van de raad is aangenomen. Driekwart jaar is een redelijke termijn voor de totstandkoming van deze uitvoering zeker gelet op de vorige keer dat er een energiebesparingspakket aan de orde was. Dit kostte toen 13 jaren. Het huidige initiatief  is tot stand gekomen in de raadswerkgroep Duurzaam Den Helder onder voorzitterschap van Hans Verhoef en leidde tot de indiening van deze motie. Ik zie het als een volgende stap om de minima mee te nemen in participatie in de duurzaamheidsrace. Bekend is dat bij “Duurzaam” ( het woord “duur” zit er in) er veelal sprake is van verhoging van kosten voor energie en aankopen van alles wat energie verbruikt. Vaak zijn die kosten niet voor iedereen te dragen, denk daarbij aan de ruim 4000 gezinnen die in onze stad onder de inkomensnorm zitten en daarom dan kiezen voor goedkopere maar wel minder energiezuinige artikelen. Deze trend geldt ook voor gezonde voeding. In dit kader zijn er bij D66 toch nog de nodige zorgen en het is daarom dat bij de discussie rond het armoedebeleid en de samenstelling van de nota “Meedoen” ook een koppeling wordt gelegd tussen duurzaamheid- en armoedebeleid. Willen wij de duurzaamheidsafspraken zoals door de raad vastgesteld willen halen, dan zullen wij ook de minima de kansen moeten bieden om mee te gaan in het opbouwen van de duurzaamheids-bewustwording. Nogmaals, wij zijn nu al heel blij en positief gestemd jegens de toekomst van het milieu en als wij kans zien om echt iedereen daarin mee te nemen, het nog gaat slagen ook.