Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 januari 2017

Eindrapportage van de Grondwatermonitor

Gedurende de maanden november en december 2016 hebben wij als D66 de  Grondwater- monitor weer opgestart teneinde te weten te komen wat de werkelijke omvang
van de grondwaterproblematiek is en de voortgang van de aanpak zoals dat door de inwoners van Den Helder wordt ervaren. De response was zeer gering tov voorgaande
jaren. Er werden 4 “droogmeldingen” en 58 “natmeldingen” ontvangen, evengoed nog voldoende om serieus te nemen.

Meldingen

Na een oproep in de pers kwamen de meldingen binnen via E-mail en telefoon.
Uit de meldingen komt sterk naar voren dat er in een groot aantal gevallen sprake is van
optrekkend vocht in de muren, gepaard gaande met schimmel en schade aan
wandbekleding zoals behang en betimmering, vloerbelegging, laminaat.
Ook worden gezondheidsproblemen tgv vocht en schimmel gesignaleerd.

Aangegeven oorzaken

In gesprekken met melders wordt er nog steeds verband gelegd met het stoppen van het
onttrekken van water uit het duingebied sinds 1977, alsmede het gebrek aan
bemalen van het Helders gebied bij naderende regengolven als vermoedelijke reden
aangegeven.
De vervanging van oude poreuze riolen voor nieuwe, niet poreuze riolen wordt gezien
als een oorzaak dat het grondwater niet weg kan lopen.
Hiertoe worden reeds, volgens het rioolplan, infiltratieriolen gelegd waarvan het effect
in de buurten, waar dat al is uitgevoerd, merkbaar is.

Communicatie

De diverse reacties van gemeentezijde naar de bewoners toe hebben nog steeds niet echt
voor begrip kunnen zorgen en geven de indruk dat er niets wordt gedaan aan dit probleem.
Het is daarom van groot belang om in de media regelmatig aandacht te besteden aan de
werkelijke stand van zaken en dat ook de mogelijke oplossingen goed worden aangegeven.
Juist als de burgers weten dat er wel degelijk iets wordt gedaan, zal door begrip ook worden
bereikt dat men dit gaat zien als een gezamenlijk probleem.
De eindrapportage, het Gemeentelijk RioolPlan en de notitie Notitie zorgplichten
hemelwater en grondwater zijn hieronder te lezen.

aanbiedingsbrief-grondwatermonitor-2016

eindrapportage-grondwatermonitor-2016

gemeentelijk-rioleringsplan-2013-2017

notitie-zorgplichten-hemelwater-en-grondwater