Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 februari 2015

Inning ouderbijdrage jeugdhulp moet opgeschort

Sinds 1 januari 2015 moeten ouders een eigen bijdrage betalen voor een behandeling van hun kind in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in een instelling of pleeggezin. De gedachte hierachter is dat ouders minder kosten hebben als hun kind buitenshuis wordt behandeld. In heel het land is inmiddels ophef ontstaan over de eigen bijdrage omdat gevreesd wordt dat deze onnodig drempelverhogend werkt, waardoor kinderen en jongeren die psychische of psychiatrische hulp nodig hebben niet tijdig kunnen worden behandeld. Bovendien is het maar de vraag of ouders inderdaad kosten besparen als hun kind buiten het gezin wordt behandeld; denk daarbij bijvoorbeeld aan de te maken reiskosten.

Ook wij maken ons zorgen over het effect van de eigen bijdrage en wij zijn kritisch op de bureaucratie die door gemeenten moet worden opgetuigd om de eigen bijdrage te innen. De ambtelijke kosten die hiermee zijn gemoeid kunnen beter in de hulpverlening zelf worden gestoken. Staatssecretaris Van Rijn heeft onder druk van de Tweede Kamer toegezegd te gaan onderzoeken of de eigen bijdrage leidt tot hulpmijding door ouders. Veel gemeenten hebben inmiddels besloten om af te zien van de inning van een eigen bijdrage voor de jeugd-GGZ of om deze op te schorten zolang het onderzoek van Van Rijn loopt.

Wij hebben gister daarom – in navolging van tal van andere gemeenten – de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:
1. Hoeveel ouders uit de gemeente Den Helder hebben tussen 1 januari 2015 en heden een eigen bijdrage betaald voor a) de jeugd-GGZ en b) overige vormen van jeugdhulp? Wat is uw inschatting voor het hele jaar 2015?
2. Hoeveel zullen de uitvoeringskosten in 2015 bedragen om de eigen bijdragen te kunnen innen en hoe hoog verwacht u dat de inkomsten zullen zijn uit deze bijdragen?
3. Bent u bereid om – in navolging van een groeiend aantal andere gemeenten – de inning van de eigen bijdrage op te schorten in afwachting van de resultaten van het onderzoek van Van Rijn?

We hebben verzocht deze vragen te beantwoorden voor de volgende raadsvergadering op 2 maart a.s. Afhankelijk van de beantwoording van deze vragen overwegen we welke vervolgstappen we nemen.