Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 maart 2014

Meehelpen bouwen aan de toekomst van Den Helder

Meehelpen bouwen aan de toekomst van Den Helder, de stad waar ik geboren en getogen ben. Met dat doel sloot ik mij twaalf jaar geleden bij D66 aan en mocht ik in de raad de kiezers vertegenwoordigen. Toen D66 vier jaar geleden de kans kreeg te gaan besturen, aarzelden wij geen moment. Dit was immers dé kans om ons verkiezingsprogramma in de praktijk tot uitvoering te gaan brengen.
Als wethouder ruimtelijke ontwikkeling, wonen, Zeestad, monumentenzorg, beheer openbare ruimte en wijkgericht werken – ja, het is een veelzijdige baan  – stond ik voor aardig wat uitdagingen. In de afgelopen vier jaar heeft D66 veel punten uit het verkiezingsprogramma bereikt. Bijvoorbeeld door het realiseren van belangrijke projecten voor de stedelijke vernieuwing, die Den Helder op de kaart blijven zetten, ook voor onze regio! Met een nieuw zwembad, een mooier stadshart,  de nieuwe Kampanje op Willemsoord en de komst van het stadhuis naar het centrum bouwen we echt aan de toekomst van onze stad.
Ook bestreden we met succes de verpaupering in Nieuw Den Helder en het stadscentrum, onder meer door het verwijderen van coffeeshop Amigo, het aanpakken van de Koningsdriehoek, het opknappen van het Vomar- en Breewaterplein, etc. Die positieve ontwikkelingen in Den Helder wil D66 in de komende jaren verder concretiseren.

Ik ben blij dat ik mijn bijdrage aan de vernieuwing van onze stad heb mogen leveren. Den Helder vooruit!