Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 februari 2014

Dierenwelzijn

Niet alleen hebben we als mens de verantwoordelijkheid om voor de natuur en onze leefomgeving te zorgen, ook waken we over het welzijn van dieren. De afgelopen jaren heeft D66 zich ingespannen om de dierenopvang van voldoende financiële middelen te voorzien. Dierenwelzijn is niet alleen het welzijn van de huisdieren maar omvat alle dieren in onze omgeving. We hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede leefomgeving voor deze dieren, D66 vindt dat we onze veelzijdigheid aan flora en fauna moeten koesteren.
D66 is van mening dat een goede samenwerking tussen landschapsbeheer Noord-Holland en de gemeente moet resulteren in een omgeving waar een ieder op een verantwoorde wijze kan genieten van deze uniek omgeving.
D66 is tegen het gebruik van prikkeldraad in de natuur, de natuurgebieden moeten zoveel mogelijk toegankelijk zijn en blijven.
Dierenwelzijn is ook het welzijn van de dieren die beroepsmatig worden gehouden. D66 wil dan ook dat hier op gecontroleerd wordt.
Maar voor de meeste inwoners van Den Helder zal dierenwelzijn betrokken worden op de huisdieren, deze huisdieren zijn voor de eigenaren van groot belang voor de kwaliteit van leven. Maar soms gaat het niet altijd zoals verwacht en krijgt het huisdier de rekening gepresenteerd. Dieren worden niet goed verzorgd en raken verwaarloosd of worden gedumpt. D66 wil dit voorkomen door zo vroeg mogelijk te kunnen helpen in deze situaties, maar daar hebben we wel de ogen en de oren van de inwoners voor nodig. Opvang zal vervolgens moeten geschieden door het asiel. 

De dierenopvang- en -hulporganisaties die zich bezig houden met de zorg en toezicht op dieren, hebben het moeilijk. Door de economische crises is er op een groot aantal subsidies gekort, hierdoor worden deze organisatie uitgedaagd om efficiënter te gaan werken en te komen tot samenwerkingsverbanden. Hierin staan de organisaties niet alleen. D66 wil dat de gemeente faciliteert waar mogelijk en actief meedenkt om het dierenwelzijn op niveau te houden.  

De opvang van dieren is een wettelijke taak van de gemeente en moet meer dan serieus genomen worden. D66 wil dat de gemeente financieel bijdraagt aan de opvang van gewonde en zieke dieren en, naast honden en katten, ook de zorg draagt voor de regionale opvang van knaagdieren, vogels en reptielen.

In Den Helder is het dierenasiel het Schuthok al jaren een begrip en een goed functionerend bedrijf. Veel vrijwilligers zetten zich in voor de dieren die verblijven in het asiel. D66 is van mening dat het Schuthok dit werk moet kunnen blijven doen zonder daarbij aan kwaliteit in te leveren.  

Het Schuthok merkt terecht in haar jaarverslag op dat een asiel een wettelijke en bovenwettelijk taak voor de gemeente uitvoert en dat er dan ook geen sprake kan zijn van een subsidie relatie maar een beroep moet worden kunnen gedaan op een vergoedingenstelsel. Daardoor zou het Schuthok eigenlijk niet in de discussie van subsidiekorting moeten komen. D66 is het hier volstrekt mee eens en wil dit bij de volgende kadernota bespreekbaar maken en aanpassen.

Voorts wil D66 met het Schuthok in overleg om hier een goede basis voor te leggen. Door de crisis wordt het Schuthok nu dubbel geraakt, enerzijds door de aanvoer van meer dieren en anderzijds door een korting op de subsidie. Dit kan en dit mag niet. 

Daarnaast wil D66, totdat nationale wetgeving over het weren van wilde dieren in circussen is aangenomen, dat de Gemeente Den Helder  circussen die met zogenaamde wilde dieren werken, geweerd worden door een voorkeursbeleid. De gemeente nodigt circussen uit die niet met wilde dieren werken.

D66 Den Helder wil dat diervriendelijk beleid wordt gevoerd!