Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 februari 2014

Hoezo…? Stenen stapelen…

Hiernaast de verdeling van het totale gemeentelijke budget over 2014, wat hier opvalt, is dat het budget voor de stedelijke vernieuwing slechts 2% van het totaal bedraagt. Ook in de afgelopen 4 jaren hebben wij dit budget ten volle benut en zijn talloze projecten uitgevoerd en gestart.

 

En dat aan

  •  Zorg en Maatschappelijke dienstverlening
  • Werk en inkomen
  • Sport en vrije tijd
  • Onderwijs en jeugd

een totaal van ruim 53% van het gemeente budget wordt besteed.

Het is vreemd dat deze percentages door een aantal partijen zodanig wordt geïnterpreteerd dat er heel veel geld gaat naar stedelijke vernieuwing. Zowel absoluut als relatief is dat in de verste verte niet waar!
Wat wel absoluut waar is, is dat er de afgelopen jaren een flink budget is gereserveerd om de “klappen” van de bezuinigingen op te vangen en dit heeft dan weer geresulteerd in een sluitende en gezonde meerjaren begroting.
D66 Den Helder is van mening dat met bovenstaande verdeling een juiste balans is gevonden om zowel de stad leefbaar te maken en te houden, als alle zorgtaken voor de toekomst voor alle inwoners van Den Helder te garanderen.

Lolke Kuipers

Lijsttrekker D66 Den Helder