Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 februari 2014

D66 Den Helder versus Lokale Partijen

Het is een misverstand dat alleen de lokale partijen het belang van Den Helder hoog in het vaandel hebben staan, in tegendeel zelfs, de partijen met een Haagse vertegenwoordiging hebben minstens hetzelfde belang en daarnaast meer invloed om van Den Helder een mooie en prettige stad te maken waar het goed wonen is. Maar waar liggen de verschillen, het stemmen op een lokale partij wordt veelal gedaan wanneer een landelijke partij niet vertegenwoordigd is in de gemeente. Of wanneer de lokale partij iets extra’s meebrengt.

In Den Helder is de afdeling van D66 vertegenwoordigd als D66 Den Helder.
D66 Den Helder is er voor de stad en voor de inwoners van Den Helder. De goede punten van de landelijke partij nemen we over, maar alleen dan wanneer dit nuttig is en ten goede komt aan Den Helder.

Waarin onderscheidt D66 Den Helder zich dan van de lokale partijen.
Onderwerpen waarbij landelijke aandacht gewenst en noodzakelijk is, bespreken we met onze landelijke fractie.

Voorbeelden van de afgelopen jaren zijn onder andere:

  • Het openhouden van het marine vliegveld. Dit heeft veel inspanning gevraagd van de lokale D66 fractie, vele malen is er overleg geweest in en met de Haagse vertegenwoordiging. Het resultaat mag er dan ook zijn;
  • De discussie van de zorg die het Gemini Ziekenhuis minimaal moet leveren wordt constant met de Haagse vertegenwoordiging besproken en hierop is ook actief door de Haagse fractie op geacteerd. Overigens speelt deze discussie weer en zijn we ook nu weer in gesprek om de kwaliteit van het Gemini ziekenhuis te behouden;
  • Daarnaast is en wordt er veelvuldig gesproken over de positie van Woningstichting Den Helder en het belang van  Woningstichting voor onze gemeente;
  • De positie van Defensie in Den Helder wordt veelvuldig met de landelijke fractie besproken;
  • Voor de komende jaren staan de decentralisaties in het sociaal domein op het programma, ook hier over zijn we constant in gesprek met de landelijke fractie.

Kortom, in deze tijd is een korte lijn met de landelijke politiek van levensbelang voor onze stad en inwoners!

Zijn daarom de lokale partijen overbodig of voegen zij te weinig toe?
Nee, in zijn geheel niet! Een lokale partij moet wel voorkomen dat zij een “tegenpartij” wordt, maar ook de samenwerking zoekt met de andere partijen in een raad. Daarom is de aanwezigheid van een goede lokale partij belangrijk. Wanneer er meerdere kleinere lokale partijen zijn, wordt het besturen van een gemeente geen gemakkelijke opgaaf.

Daarom is D66 Den Helder de lokale positieve stadspartij van Den Helder, die óók een stem heeft in de landelijke politiek… om zo de belangen van Den Helder nog beter te kunnen dienen en deze ook op het Binnenhof een gezicht te geven.