Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 februari 2014

UWV vs vrijwilligerswerk?

Via een aantal signalen vanuit de verschillende vrijwilligersorganisaties bereiken ons steeds meer signalen van mensen die, ingeschreven bij het  UWV, aangezegd krijgen geen vrijwilligerswerk te aanvaarden.
Op de site is men daar vrij duidelijk over. Vrijwilligerswerk mag, dus is het voor ons onbegrijpelijk dat er allerlei beren op de weg gezet worden om toestemming te weigeren. Zeker voor wat oudere mensen die werkzoekend zijn is duidelijk dat zij vaak voor een langere tijd of zelfs helemaal niet meer voor een baan in aanmerking komen en dus door een weigering ledig achter de geraniums belanden. Dit geldt evenzo ook voor jongeren.  In feite staat dit haaks op de participatiefilosofie die aangeeft dat iedereen kan en mag meedoen op welke manier dan ook. Dat voorkomt een verwijdering van de samenleving en houdt het sociale contacten in stand. Laten wij vooral blij zijn met mensen die nog vrijwilligerswerk willen doen want zij zijn in feite de ruggengraat van onze sociale samenleving. Door de aanhoudende signalen betreffende deze zaak is het tijd om in actie te komen.
Om een overzicht te krijgen starten wij een meldingsmogelijkheid  om dit soort weigeringen te inventariseren en uit te zoeken wat de omvang van deze zaak is. Het gaat niet alleen om Den Helder maar ook over deze regio. Bekend is dat er in de andere regio’s niet moeilijk wordt gedaan. De enige voorwaarde is wel dat men beschikbaar moet blijven voor het aanvaarden van regulier werk op de arbeidsmarkt en dat het vrijwilligerswerk geen reguliere arbeid overneemt. Er is in sommige gevallen onder voorwaarden zelfs ontheffing van een sollicitatieplicht mogelijk als dit de kans op regulier werk vergroot,  zoals ook in de onderstaande regels is aangegeven.

Meldingen kunnen via E-mail:  fc.klut@quicknet.nl  of Gsm 0655104514