Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 februari 2014

Sporten is maatschappelijk enorm belangrijk; het is gezond, werkt preventief en verbindt

In de afgelopen raadsperiode is er al veel bereikt op het gebied van sport. D66 heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Diverse sportaccommodaties zijn sterk verbeterd, gerenoveerd en voldoen aan de eisen die de sportbonden stellen. Nog dit jaar worden enkele sportcomplexen gerenoveerd.  Een aandachtspunt blijft  een eigen accommodatievoorziening voor de atletiek.
D66 wil van Den Helder een actieve stad maken. Een goed voorzieningenpakket in de breedtesport is noodzakelijk omdat amateursportverenigingen een belangrijke rol spelen in de vrijetijdsbesteding van veel inwoners.
Sport is meer dan een vrijetijdsbesteding. Het bevordert in sterke mate de  gezondheid en kan een antwoord zijn op zaken als toename van overgewicht en alcoholgebruik. Sport stimuleert kinderen en jongeren hun talenten te ontdekken, fysieke en mentale grenzen te verleggen, zich te ontwikkelen en samen te werken. Sport leidt ook tot participatie en bevordering van het welbevinden. Het is een bindmiddel om mensen te betrekken bij de samenleving. Bovendien is het interessant in het kader van preventie en het beperken van de uitgaven voor zorg die naar de gemeenten toekomen.
D66 pleit er voor dat op meerdere plekken in alle wijken kleinschalige sportaccommodaties (bijv. speelveldjes, skatebanen etc.) worden gerealiseerd.
Wij zijn voorstander van het toegankelijker maken van de  natuurvoorzieningen in Mariëndal, de Donkere Duinen en de Grafelijkheidsduinen. Goede wandel- en fietspaden maar ook ligweiden en kleine speelvoorzieningen vormen de basis voor recreatief en sportief bewegen voor onze inwoners.

D66 wil een goede en efficiënte samenwerking tussen gemeente, sportverenigingen, Sportservice en de Sportfederatie en is voorstander van een betrokken ambtelijk aanspreekpunt tussen gemeente en sportverenigingen.