Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 februari 2014

Hoe zit dat nu met het stadhuis ?

Hoe zit dat nu met het stadhuis.
In de raadperiode 2006-2010 is door een coalitie, waar ook de PvdA deel uitmaakten met als een PvdA wethouder als portefeuille verantwoordelijken voor stedelijke vernieuwing, het besluit genomen om het nieuw te bouwen stadhuis op de stationslocatie te realiseren met sloop van het postkantoor. Ook is besloten dat het maximale bedrag dat men nu aan het stadhuis uitgeeft, inclusief de kosten die gemaakt moeten worden om het huidige stadhuis te laten voldoen aan de geldende eisen, niet overschreden mag worden. Dit is gesteld op 2.1 miljoen euro.

Daarnaast wordt uit het budget van zeestad de inrichting van de stationslocatie bekostigd, overigens is dit budget (stedelijke vernieuwing) hiervoor bestemd. Het niet uitvoeren van deze werkzaamheden impliceert dat deze gelden terugvloeien naar Zeestad en niet naar de algemene reserve van Den Helder. Dit raadsbesluit is in de periode 2010-2014 verder uitgewerkt, bij de ontwikkeling van de plannen zijn er de nodige discussies geweest. Echter is er nooit discussie geweest over het genomen besluit om het stadhuis op de stationslocatie te realiseren. Zelfs niet door de PvdA.

Er heeft een discussie gespeeld over de aanbestedingsvorm, de voorgestelde aanbestedingsvorm DBFMO heeft niet de meerderheid kunnen krijgen. De PvdA heeft zelfs aangegeven om tegen alles te stemmen wanneer men de DBFMO constructie zou kiezen. Na een lange moeizame weg is er voor een andere aanbestedingsvorm gekozen, tw OBO. En nu was de PvdA weer voor.

Vervolgens is bij de ontwerpstudie gebleken dat een aantal inwoners van de directe omgeving niet blij waren met de verschillende ontwerpen, dit heeft geresulteerd in een felle en onheuse discussie cq strijd door deze groep betrokkene, niets en niemand werd gespaard om het gelijk te halen. De nieuwe partij HO heeft hierin een discutabele rol gespeeld.

Ook de PvdA was plots weer tegen, de PvdA heeft gemeend ook een ontwerp in te moeten dienen, dit ontwerp kwam helaas niet tot de laatste drie ontwerpen, waaruit de helderse bevolking een keuze kon maken, dus was de PvdA weer tegen.  Je gaat bijna denken dat de PvdA er alleen voor hunzelf en dan met name voor de fractievoorzitter zit en niet voor de Inwoners van Den Helder.

De discussies en afwegingen met de NS, Cuijpersgenootschap, ea hebben plaatsgevonden conform de regels. Burgerparticipatie is breed uitgevoerd en de bezwaren zijn of worden volgens de wettelijke regels behandeld.

Is nu de nieuwbouw stadhuis een megalomaan traject, nee het is niet een heel groot project en de jaarlijkse kosten zullen niet stijgen, de verwachting is dat het zelfs goedkoper wordt. Is het nodig om de stationslocatie te herinrichten, ja dat is een onderdeel van het uitwerkingsplan stadshart, ongeacht de nieuwbouw stadhuis.

Resumerend,
D66 is van mening dat Den Helder een mooi en efficiënt gemeentehuis verdient, dat past in de ontwikkeling van de binnenstad en er voor zorgt dat met de overige ontwikkelingen in het stadshart, den helder die kwaliteitsimpuls krijgt die het verdient.