Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 december 2013

Verkiezingsprogramma D66 Den Helder

D66 Den Helder Verkiezingsprogramma 2014-2018.

D66 wil dat Den Helder een stad is waar het voor alle bewoners goed toeven is. Een stad waar wij als bewoners en ook de vele bezoekers en toeristen, trots op zijn! Den Helder, Julianadorp en Huisduinen vormen samen namelijk een aantrekkelijke stad, met een mooi strand, de zee, frisse lucht en volop ruimte.
Om ervoor te zorgen dat Den Helder als geheel de gemeente  is waar het voor een ieder goed wonen, werken en recreëren is, mogen we niet achterover gaan zitten, maar zullen we de uitdagingen waarmee we de komende periode geconfronteerd  zullen worden moeten aangaan. D66 gaat deze uitdagingen graag aan!
Wij zullen ons ook in de komende jaren blijven inzetten om de in 2010 ingezette facelift voor de binnenstad af te maken, zoals ook is afgesproken. De hierover gemaakte afspraken zijn wat ons betreft echter niet voldoende. D66 Den Helder zal de stadsvernieuwing weer hoog op haar prioriteitenlijst zetten en bewaken, vanzelfsprekend in balans met de aandacht voor het sociale beleid.
Ook zal D66 zich inzetten om het beheer van de openbare ruimten in alle stadsdelen in ieder geval op het basisniveau te houden, terwijl wij natuurlijk streven wij naar een hoger niveau, bijvoorbeeld op ‘basis plus’!
Wij moeten ons, zeker in tijden waarin het economisch wat slechter gaat, blijven inzetten voor duurzame economische ontwikkelingen. De haven speelt een centrale rol in de economische ontwikkeling van onze stad. Na het verzelfstandigen van de haven moeten het ontwikkelen tot een zogenaamde ‘groene stroomhaven’, en het mee gaan doen als offshore-wind haven als grote kansen worden gezien.
Den Helder moet een gezonde zorgregio zijn. In ons welzijnsprogramma zijn diverse speerpunten opgenomen die een gezonde zorgregio dichterbij brengen.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het overhevelen van taken van de centrale overheid naar de gemeentes  (decentralisaties). Hierdoor zijn de gemeenten in Nederland per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het gehele sociaal domein. Bij het overhevelen van de verantwoordelijkheden en de bijbehorende budgetten  van de centrale overheid naar de gemeenten, worden diezelfde budgetten  meteen ook behoorlijk gekort met zo’n 20-30%.
Om alle taken en verantwoordelijkheden te kunnen blijven uitvoeren, zal de gemeente  Den Helder op een andere manier uitvoering hieraan moeten geven. Volgens D66 kan dit ook, al zal de gemeenteraad hiervoor moeilijke beslissingen moeten nemen. Veel wordt bij wet vastgelegd, maar de gemeente  krijgt ook grote beleidsvrijheid.

Er valt deze verkiezingen daarom echt wat te kiezen als het gaat om waar de politieke partijen in Den Helder voor staan!
In dit verkiezingsprogramma kunnen we niet uitputtend zijn in hoe wij als D66 over alle onderwerpen in het sociaal domein denken. Daarom beginnen we met onze visie en denkwijze op het sociaal domein te beschrijven.
Op het gebied van veiligheid speelt het veiligheidsgevoel een grote rol. Dit kan mede versterkt worden door een goed onderhouden omgeving. Ook hier hebben wij vernieuwende ideeën over.
Deze en vele andere Helder(s)e keuzes van D66 Den Helder vindt u in dit programma. D66 Den Helder maakt keuzes: helder en pragmatisch!

Dat hebben we de afgelopen jaren in de coalitie gedaan en dat blijven we doen. Daarom D66.

Voor u en met u!