Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 juni 2013

Watertappunten Den Helder

Idee voor watertappunten wordt niet verder uitgewerkt.

Gedurende de maand mei werd er een participatieronde gehouden teneinde te kijken of er draagvlak was voor het verder uitbreiden van het aantal watertappunten in onze stad. Omdat het contract een verplichting voor minimaal 10 jaar betekende dat er een besluit zou moeten worden genomen voor een investering van   €150.000.
Omdat dit een zodanig groot bedrag was besloot ik om dit als een
participatievraag neer te leggen bij de inwoners van Den Helder.

Hierbij stelde ik dat de uitslag bindend zou zijn voor al of niet door gaan met dit idee. Bij een 2/3 meerderheid voor zou het plan ingediend worden.

Per e-mail  zijn er  in totaal 35 reacties binnen gekomen.

Bij de Site van Dichtbij.nl kwamen er 234 binnen.

Totaal dus 269. 
63% stemde tegen

37% stemde voor.

Zoals beloofd wordt dit idee nu niet verder uitgewerkt en daarmee ook ingetrokken. 

Belangrijk waren de diverse argumenten voor en
tegen waaruit te leren is wat er leeft onder de inwoners van onze stad. 

Met vriendelijke groet,

Frans C.Klut