Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 januari 2013

Eindrapportage grondwater monitor 2012

Door de reacties op de Grondwatermonitor krijgen wij inzicht in de omvang van de problematiek zoals die door de inwoners wordt ervaren. Dit als aanvulling op de al

zeer intensieve monitoring die plaats vindt via de, in de gemeente geplaatste peil punten.

Daar waar nodig kunnen de uitkomsten gebruikt worden voor het bijsturen van het gemeentelijk rioolplan en de prioriteiten voor de diverse maatregelen die moeten worden getroffen.

Wij zijn daarom blij met alle meldingen die wij in de maanden november en december 2012 hebben ontvangen. Verder in deze rapportage zullen wij ingaan op de verschillende bevindingen tijdens de monitoring periode.

Eindrapportage grondwater monitor