Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 december 2012

Positief besluit nieuwe stadhuis

Tussenrapportage
van de D66 Grondwatermonitor

Gedurende de natte maanden november en december draait de grondwatermonitor weer op volle toeren. Omdat we nu een maand draaien is het goed om even een tussenrapportage te geven zodat men kan zien wat de stand van zaken is.

In onze stad zijn een aantal ”wet spots” aan te wijzen aan de hand van de meldingen.

In Julianadorp zijn er aardig wat problemen met de grondwaterstand, vooral Vogelzand springt er uit met 18 meldingen. Verder zijn de Mr. J Henderikxstraat 6 meldingen, Doorzwin 6 meldingen, Middelzand 4 meldingen, Kruiszwin 4 meldingen en verder nog een tiental meldingen verspreid over het dorp.

In Den Helder zijn vooral de Javastraat, Jan in’t Veltstraat, Begoniastraat, Goudsbloemstraat, Fazantenstraat en in een groot aantal straten in Nieuw Den Helder en de Schooten als “wet spots aan te merken. Voor al deze meldingen geldt dat de problematiek niet exact ophoud bij de rooilijn van het perceel maar zich natuurlijk verder doorzet in de directe omgeving.

Opvallend is dat een aantal mensen melden dat zij al eerder bij de gemeente hebben aangegeven last te hebben van een hoge grondwaterstand maar niet geholpen werden omdat de gemeente op het standpunt staat dat men verantwoordelijk is voor het grondwaterpeil op eigen perceel. Op zich zou je kunnen zeggen dat dit wellicht  mogelijk zou zijn, ware het niet dat als men gaat pompen en dat doen er velen, om het water weg te krijgen, het water er gewoon uit de openbare ruimte weer in loopt. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de openbare ruimte, zou daar dus een deel van de oplossing moeten liggen. Dat dit wordt onderkend blijkt wel uit de, op dit moment zeer actieve aanpak van de gemeente door middel van het leggen van drainage riolen waardoor het water weg kan lopen. Dat het werkt heb ik zelf kunnen vaststellen omdat nu sinds het plaatsen van een dergelijk riool mijn kruipruimte echt droog is na 10 jaar 30 tot 50 cm grondwater in de kruipruimte.

Bewoners van huizen behorende aan de woningstichting melden regelmatig dat zij het wel aankaarten maar dat de woningstichting niets doet. Dat zou kunnen betekenen dat deze zich niet verantwoordelijk voelt voor grondwater standen op hun percelen,
hetgeen juist wordt gesteld door de gemeente. Kortom, dat hier nog echt een slag te maken valt moge duidelijk zijn. De, op dit moment gaande werkzaamheden zijn duidelijk oplossingsgericht. Het gaat langzaam maar wel zeker de goede kant op.
Helaas kan men niet de hele stad ineens opentrekken hetgeen een enorme toegankelijkheidschaos teweeg zou brengen. In januari hoop ik het resultaat van twee natte maanden monitoring aan u te kunnen presenteren op onze site en in de lokale pers. U kan tot 1 januari nog steeds melding doen van uw grondwaterproblemen, indien u dat nog niet gedaan heeft. Het helpt ons om een zo gedetailleerd mogelijk beeld te geven. D66 gaat hiermee door tot de hele stad droge voeten heeft.  Dat is het voordeel van een 20 jaar lange adem op dit terrein.

Frans
C.Klut  

Gsm: 0655104514

E-mail: fc.klut@quicknet.nl

Rioleringsplan