Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 maart 2012

Referendumverordening op 12 maart in de commissie bestuur en middelen

Een initiatiefvoorstel tot vaststellen van een referendumverordening van mevrouw C.J. Dol-Cremers van GroenLinks. Is op 19 december 2011 al in de raad besproken.

GroenLinks heeft bij die gelegenheid het voorstel teruggenomen om dit verder aan te scherpen. Hierover heeft Groenlinks gesprekken gevoerd met de fracties van Trots en D66.  

Op basis van de input van deze fracties heeft Groenlinks extra aandacht besteed aan:

– de wijze van verstrekken van informatie over een referendum onderwerp;  

– de verhoging van de drempel van geldigheid van een referendum;  

– de financiĆ«le dekking;  

– de wens dat de raad ook het laatste woord heeft bij het bepalen of een raadgevend referendum wordt gehouden.  

Groenlinks heeft een en ander verwerkt in dit voorstel en het besluit, waarmee Groenlinks tegemoet is gekomen aan de wensen van deze twee fracties. Daarnaast is een wijziging in het eerdere voorstel aangebracht, waar het gaat om het invoeren van een referendumcommissie, door deze ad hoc in plaats van permanent in te stellen.  

De fracties van D66 en Trots zijn onder meer op basis van de aangebrachte wijzingen mede-indieners van dit voorstel geworden.

Raadscommissie Bestuur en Middelen