Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 november 2011

De nieuwe coalitie

“De coalitie weet zich verzekerd van een brede politieke steun die bijdraagt aan de stabiliteit van het gemeentebestuur. Een goede samenwerking met niet tot de coalitie behorende politieke partijen wordt nagestreefd”.

Deze zinnen uit het voorwoord van het “hernieuwde” coalitieprogramma geven weer hoe D66 de afgelopen periode heeft ervaren.  De coalitie was weliswaar haar meerderheid in de raad kwijt, maar niet het draagvlak, zo bleek. En dat was voor D66 het sein om door te gaan.

Uit de inventariserende gesprekken met bijna alle politieke partijen van Den Helder blijkt dat we veel gemeen hebben en dat we allen het beste met Den Helder voor hebben, de nuance zit in de Hoe-vraag en niet zozeer in de Wat-vraag.

Uiteindelijk is gebleken dat de Christen Unie en Behoorlijk Bestuur, na vele uren van bespreken en onderhandelen, met een aantal aanpassingen, aanscherpingen en accenten goed aansluiting  konden vinden bij het programma van de eerdere coalitie.

En hieruit is het voorliggende coalitieprogramma gerold.

En D66 is blij met dat nieuwe coalitieprogramma “Eenheid in Verscheidenheid”.

Naast dat de titel aangeeft dat we met nu met zes verschillende partijen een coalitie vormen, heeft deze coalitie met de Christen Unie een nog sterker vertegenwoordiging gekregen ten aanzien van het Sociaal Maatschappelijk veld en wordt met Behoorlijk Bestuur het financieel geweten nog sterker inhoud gegeven.

Kortom D66 heeft alle vertrouwen in een goede samenwerking binnen de coalitie en zeker ook met de partijen die niet aan deze coalitie deelnemen, waarbij D66 uitdrukkelijk de term oppositie vermijd, omdat de laatste weken hebben geleerd dat wij allen hetzelfde doel nastreven en we elkaar hiervoor hard nodig hebben, ook om de kiezers van Den Helder te laten merken dat zij er toe doen.

L. Kuipers

fractievoorzitter

31 oktober 2011