Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Den Helder

"Den Helder, stad met toekomst voor iedereen"

D66 steunt de nieuwe aanpak v.w.b. verbonden partijen

Private partijen die "Den Helder" op afstand heeft gezet (geprivatiseerd) of waarmee Den Helder om andere redenen een zakelijke relatie heeft, waarbij Den Helder 49% of meer van de aandelen heeft, zullen vanaf nu nadrukkelijker worden gevolgd.

Ons verkiezingsprogramma voor 2018 tot 2022

Ons verkiezingsprogramma